KINDERBURGEMEESTER

De gemeente Koksijde stelt vol trots de nieuwe kindergemeenteraad voor met Janne Levecque als kinderburgemeester. Een primeur op kindermaat! Janne kreeg haar eigen officiële lint, een schoudermodel met kwasten en emblemen.
De nieuwe leden van de kindergemeenteraad werden verkozen op school en komen uit de leerlingenraad. Elke Koksijdse school (6 in totaal) heeft één leerling van het 5de en één leerling van het 6de jaar in de kindergemeenteraad zetelen. In totaal zijn er dus 12 kinderraadsleden. Deze raadsleden komen vijf keer per jaar samen om voorstellen te formuleren over thema’s die de kinderen aanbelangen. (bv. over sport en spel, onderwijs, verkeer, veiligheid, milieu,…)
De kinderburgemeester en zijn raadsleden worden ook gevraagd voor inhuldigingen van speelterreinen, kindertentoonstellingen,… Kinderburgemeester Janne is verkozen voor één jaar. Elke lagere school mag bij beurtrol de burgemeester leveren.

                   HOME                  WIE ZIJN WIJ                 REPORTAGES                      CONTACT